Štruktúra zariadenia Tlačiť


•    15  lôžok - na celoročný pobyt na dobu neurčitú v Zariadení pre seniorov (ZPS)

•      6  lôžok - na celoročný pobyt na dobu neurčitú v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)

•      6  lôžka - na celoročný pobyt na dobu neurčitú v Špecializovanom zariadení (ŠZ)

•      5  miest - kreslá na denný stacionár v zariadení