Klienti Tlačiť


Z hľadiska pomoci:

  • Podľa individuálnych potrieb  poskytujeme potrebnú pomomoc
    pri sebaobslužných úkonoch 

Z hľadiska odkázanosti:

  • Podľa posúdenia  majú stupeň odkázanosti minimálne IV.