Stravovanie Tlačiť

STRAVOVANIE  v našom zariadení je organizované formou:

1.    Piatich  denných chodov ( raňajky, desiata, obed, olovrant , večera ) a druhá večera pre DIAbetikov

2.     Štyroch denných chodov (raňajky, obed, olovrant, večera) - pre klientov bez diétnych obmedzení

 

Stravovanie je zabezpečené formou denného dovozu stravy z akreditovaného gastronomického zariadenia.
 

Cenník stravovania:

                                                       Cena úhrady                  Cena nákladov

                                                       klienta / deň              pre samoplatcov /deň

Stravovanie celodenná  strava      

-        Raňajky R

-        Desiata  D

-        Obed      O

-        Olovrant O

-        Večera    V

-        (druhá večera pre DIA)

 

0,50€

(0,50 €)

3,00€

0,50€

2,00€

(0,50€)

   

0,50€

(0,50)

3,00€

0,50€

2,00€

(0,50€)