Tlačiť

Poskytované služby


V našom zariadení poskytujeme široké spektrum služieb:

  1. celoročné pobytové služby na dohodnutú dĺžku pobytu, alebo  na dobu neurčitú alebo iba denný pobyt  - odľahčovacia služba z domáceho opatrovania na dohodnuté hodiny

  2. Zariadenie pre seniorov

  3. Zariadenie opatrovateľskej služby

  4. Špecializované zariadenie pre ľudí s ACH

  5. Denný stacionár