Ubytovanie Tlačiť


v ZSS SAMARITÁNKA, n.o. je v súčasnom období poskytované v tejto štruktúre:

•    15  lôžok - na celoročný pobyt na dobu neurčitú v Zariadení pre seniorov (ZPS)

•      6  lôžok - na celoročný pobyt na dobu neurčitú v Špecializovanom zariadení (ŠZ)

•      4  lôžka - na  celoročný pobyt  na dobu neurčitú v Domove sociálnych služieb (DSS)

•      6  lôžok - na celoročný pobyt na dobu určitú v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)  

a      5   miest - kreslá na denný pobyt v zariadení                                           CENNÍK SLUŽIEB SPOJENÝCH S UBYTOVANÍM

CENNÍK Špecializované zariadenie – ŠZ § 39

CENNÍK Zariadenie opatrovateľskej služby – ZOS § 36

CENNÍK Zariadenie pre seniorov – ZPS § 39

CENNÍK Denný stacionár – DS §40