Ďakujeme všetkým

že rešpektujú usmernenia a personálu patrí zvlášť poďakovanie  za ich vysoké pracovné nasadenie.

Alzheimer poradenstvo

Širokej verejnosti ponúkame poradenstvo v oblasti starostlivosti o starých ľudí a osoby, postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Denný stacionár

Ponúkame ambulantnú službu v dennom stacionári. Podmienkou prijatia je posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu denného stacionáru s minimálnym stupňom  odkázanosti č. III.

Pomoc a sponzoring PDF Tlačiť E-mail

 

Zariadenie sociálnych služieb SAMARITÁNKA, n.o. vzniklo, existuje a rozvíja sa vďaka podpore dobrých ľudí. Bez ich pomoci by fungovalo aj dnes len veľmi ťažko. Ďakujeme preto v mene svojich klientov MsÚ Žarnovica, BBSK a nasledovným sponzorom za poskytnutú finančnú (nad 50€) a materiálnu pomoc:

 

D A R O V A C I E   Z M L U V Y   rok 2020

 

 

Darca

účel

Číslo dz/DáTUM

1

Haviarová Valéria

FPP a zvelad majetku

DZ 1/2020/3.2.2020

2

Brusilová  Jarmila

FPP a zvelad majetku

DZ 2/2020 7.4.2020

3

Philip Morris s.r.o

FPP a zvelad majetku

DZ3/2020  20.5.2020

4

Grochalová Emíli

FPP a zvelad majetku

DZ 4/2020   12.6.2020

5

Mesiarik Vojtech

FPP a zvelad majetku

DZ 5/2020    18.6.2020

6

Dudášová Agnesa

FPP a zvelad majetku

DZ 6/2020  19.6.2020

7

Kramár  Stanislav

FPP a zvelad majetku

DZ 7/2020  24.6.2020

8

Rajnoha František

FPP a zvelad majetku

DZ 8/2020  30.6.2020

9

Juraj Hlavačka

Nepeňažný dar

DZ 9/2020   9.8.2020

10

Mgr. Fusatá  Mária

Nepeňažný dar

DZ10/2020  19.8.2020

11

Repiský  Rudolf

FPP a zvelad majetku

DZ 11/2020  8.9.2020

12

Neuschlová Juliana

FPP a zvelad majetku

DZ 12/2020 5.10.2020

 

 

 

 

 

D A R O V A C I E        Z M L U V Y   rok 2019

 

 

 

Darca

účel

Číslo dz/DáTUM

1

Budinská Klára

FPP a zvelad majetku

DZ 1/2019/28.1.2019

2

Laurov M. a E.

FPP a zvelad majetku

DZ 2/2019/12.2.2019

3

Ihringová  Kat.  ZH

FPP a zvelad majetku

DZ 3/201928.3.2019

4

Brusilová  Jar Ba

FPP a zvelad majetku

DZ 4/2019 26.4.2019

5

ŠEDIVOK  Ľudo

FPP a zvelad majetku

DZ 5/2019 26.6.2019

6

Štiglincová   M.

FPP a zvelad majetku

DZ6/2019/29.11.2019

 

 

 

 

 

D A R O V A C I E   Z M L U V Y   rok 2018

 

 

 

Darca

 

účel

Číslo dz/DáTUM

1

Roman Ivan

 

Obstaranie dlhodob. majetku

DZ 1/2018/15.1.2018

2

Balko Jozef

 

Obstaranie dlhodob. majetku

DZ2/2018 6.2.2018

3

Matuška Ján

 

Obstaranie dlhodob. majetku

DZ3/2018 5.3.2018

4

Stračinová  Alžbeta

 

Obstaranie dlhodob. majetku

DZ 4/2018 31.5.2018

5

Bonová  Helena

 

Obstaranie dlhodob. Majetku a FPP

DZ 5/2018 26.6.2018

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

DAROVACIE ZMLUVY   rok 2017

Lekáreň  ALTHEA 

  

Obstaranie dlhodobého majetku a skvalitňovanie poskytovania všeobecne prospešných služieb pre ZSS

1/2017DZ/31.1.2017

RACKOVÁ   Mária  Bratislava

 

 

Obstaranie dlhodobého majetku a skvalitňovanie poskytovania všeobecne prospešných služieb pre ZSS

2/2017DZ/26.1.2017

pani  SUPUKOVÁ  Rozália 

  

Obstaranie dlhodobého majetku a skvalitňovanie poskytovania všeobecne prospešných služieb pre ZSS

3/2017DZ/26.1.2017

Brusilová Jarmila,  Bratislava

 

  

Obstaranie dlhodobého majetku a skvalitňovanie poskytovania všeobecne prospešných služieb pre ZSS

4/2017DZ/13.4.2017

Tužinská   Magdaléna , Rudno

 

Obstaranie dlhodobého majetku a skvalitňovanie poskytovania všeobecne prospešných služieb pre ZSS

5/2016DZ/15.5.2016

Nadácia COOP Jednota

 

Stac. Bicykel a magnetické lôžko na skvalitňovanie poskytovania všeobecne prospešných služieb

6/2017DZ/30.6.2017

Pulcová Darina a p. Košťálová , ZVOLEN

 

Obstaranie dlhodobého majetku a skvalitňovanie poskytovania všeobecne prospešných služieb pre ZSS

7/2017/DZ/14.8.2017

Ing. Džadoňová

Žarnovica

 

 

Na opravy pre ZSS

8/2017/DZ 8.12.2017

Barboríková

Lukavica

 

 

Obstaranie dlhodobého majetku a skvalitňovanie poskytovania všeobecne prospešných služieb pre ZSS

9/2017DZ  14.12.2017

PhDR.ŠTEFANOVOVA  Maria,   Bratislava 

 

 

Polohovacia posteľ a vozík  na skvalitňovanie poskytovania všeobecne prospešných služieb

 

10/ 2017 DZ 27.12.2017

Brusilová Jarmila,  Bratislava

 

 

Obstaranie dlhodobého majetku a skvalitňovanie poskytovania všeobecne prospešných služieb pre ZSS

11/2017DZ/28.12.201

 

2003

Elipso - Lehotská Eliška

Aquakor p.Hanus

Neumann Aluminiumf.SL.,s.r.o.

Valeriána, v.o.s. - PharmDr. Gučíková

Aquavita Žarnovica - Herchlová Tatiana

Aquakor, s.r.o. - Šulva Ján

ATLANTA - Bielik Karol

Moravčíková Eva, Žarnovica

Hlavačková Júlia, Žarnovica

Verejná finančná zbierka

Parkett-Plus, s.r.o. - Jančok Ján - (nefinančný dar)

Mistro - Seget Miroslav (nefinančný dar)

Tužinský Ábel (nefinančný dar)

Elektroservis SOS - Šimo Peter (nefinančný dar)

Bielik Peter (nefinančný dar)

p. Tisovský (nefinančný dar)

p. Považan - BESUPO (nefinančný dar)

Majsniar Jozef (nefinančný dar)

SOU hutnícke (nefinančný dar)

COOP Jednota Žarnovica (nefinančný dar)

 

2004

Valachová Martina

Zliechovcová Eva

Verejná finančná zbierka

Foltán Štefan - FORIA - kvety (nefinančný dar)

Berndorf-Sandrik (nefinančný dar)

Hora Servis (nefinančný dar)

Barimex - Barcaj Jozef (nefinančný dar)

Parkett-Plus (nefinančný dar)

 

2005

Pajerská Helena, Žarnovica, Ing. Pajerský Milan, Bratislava

Adamcová Valéria, Žiar nad Hronom

Obec Hliník nad Hronom, starosta Ján Olajec

Komunitná nadácia Bratislava

Verejná finančná zbierka

poslanec NR Soboňa (nefinančný dar)

WHIRLPOOL SLOVAKIA s.r.o., Matejovce Poprad (nefinančný dar)

 

2006

Weissová  Anna

Adamcová Valéria

Športový klub Žarnovica

Nadácia SPP

Bella SK, s.r.o., Bratislava

Kôpka Ján J.K.A. - Architektonický ateliér

Aquavita - Herchlová Tatiana, Žarnovica

Tomáš Ján, Lesný závod Žarnovica (nefinančný dar)

Štefanková  Anna, Horné Hámre (nefinančný dar)

Ubert Jaroslav, Žarnovica (nefinačný dar)

 

2007

Kuchyňková Juliana, Bratislava

Repiská Magdaléna, Voznica, Ing. Zliechovec Štefan, Trenčín

Oslancová  Zdenka, Žarnovica

p.Balúchová, p.Maďarová

Bieliková Darina, Ostrý Grúň

Krištof Jozef, Tekovská Breznica

Vlašič Igor, Štiavnické Bane

Bella SK, s.r.o., Bratislava

Chmelo Róbert

Bista Karol, Žarnovica

Šelichová Mária, Hliník nad Hronom, Chmelo Róbert

Nábytok VALIGA, JUDR. Urblík Vladimír, Žiar nad Hronom (nefinačný dar)

Pajerský Milan, Brastislava (nefinančný dar)

Adamec Ján (nefinančný dar)

Brusilová Jarmila, Bratislava (nefinančný dar)

Kmeť Jozef, Hliník nad Hronom (nefinačný dar)

Považan Ján, Žarnovica (nefinačný dar)

 

2008

Petráš Ján, Orovnica

Nittmanová Božena, Hodruša Hámre

Maruška Jozef, Horné Hámre

Weissová Anna, Budča

Pálfyová Terézia, Partizánske

Páleníková  Alžbeta, Dolná Ves

Jančeková Adriana, Nová Baňa

Kotrlecová  Margita, Kľak

Klimanová Helena, Žarnovica, Repiská  Zita, Žarnovica

Kubánová Gizela, Žarnovica

Repiská Zita

Budinský Pavol

Zeliesková Terézia

Krličková Mária, Nová Baňa

Gáliková Augustína, Žarnovica

Štefanková Mária, Žarnovica

Gazdík  Róbert, Žarnovica

Rybár Ladislav, Žarnovica

Kasanová Anna

p.Štrbová

MuDr. Mária Beník, Kasanová Anna, Tekovská Breznica

TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.

Bella SK, s.r.o., Bratislava

Šimo Peter, Žarnovica (nefinančný dar)

p. Osvaldová (nefinančný dar)

Adamec Ján, Žarnovica (nefinančný dar)

p.Osvaldová, Žarnovica (nefinančný dar)

 

2009

Weissová Anna, Budča

Kotrlecová  Margita, Kľak

Zeliesková Terézia, Žiar nad Hronom

Garajová Mária, Nová Baňa

Bista  Karol, Žarnovica

Mišurová   Elena, Nová Baňa

AQAVITA , Ing. Herchlová Tatiana, Žarnovica

Štrimelová Mária, Žarnovica

Pálfyová Terézia

Dávid  František, Žarnovica

Thoma Júlia

Jankelová Božena

Pajerská  Emília, Žarnovica

Hock Jozef, Žarnovica

Kuzmová Ľudmila, Brehy

Lacková Hermína

Verejná finančná zbierka

Mnichová D. (nefinančný dar)

 

2010

Petráš Ján,  Orovnica

Danko Kamil, Žarnovica

Štrimelová Mária

Čuláková Anna, Žarnovica

Danko Kamil, primátor mesta Žarnovica

Adamíková Marta, Žiar nad Hronom

Považan Ĺuboš, Bartošova Lehôtka, Považan Jozef, Žarnovica

Lacková  Hermína, Žarnovica

p.Kaplán

Adámiková Marta

Luptáková Mária, Horné Hámre

Bella SK, s.r.o., Bratislava

 

2011

Pohorelec Erik, Žarnovica

p.Chrenko, Žarnovica

Smeláková Estera, Podzámčie

AQUAViTA PLUS spol. s r.o. - Herchlová Tatiana, Žarnovica

Líškajová Mária, Banská Bystrica

Bielik Rudolf, Ostrý Grúň

Tomašovič Pavol, Prievidza

Bella SK, s.r.o., Bratislava

TESCO STORES SR, a.s.

Prečuch Klement a Prečuchova Valeria, Rudno nad Hronom

Mihálik Jozef a Miháliková Alžbeta,  Kopanice

Bokník Jozef, Žarnovica

Štrbová Mária, Nová Baňa

Bóllová Emília, Hodruša Hámre

 

2012

Nemcová Ema, Ing. Pavel Nemec, Nová Baňa (aj nefinančný dar)

Supuková Rozália, Žiar n/Hronom - Hrabičov

Budinská Jozefína, Nová Baňa

Šurianska Mária, Horné Hámre

Číková Zlatica, Žarnovica

Debnár Július, Žarnovica

Kružliak Jozef, p. Števárová, Žiar nad Hronom

Búryová  Mária  - Gorbunovová,  Nová Baňa

Černáková Etela, Žarnovica

Kubincová Valéria, Banská Bystrica

Gregušová Alžbeta, Kremnica

Kováč Cyril, Kováč Peter, Tekovské Nemce

Zliechovcová Mária, Žarnovica

Zliechovec Jozef, Horné Hámre

Gettlerová Blažena, Kopanice

Ošustová Paulína, Repište

 

2013

Kurucová Verona, Žiar nad Hronom

Maďar Silvester, p.Chrapová, Žarnovica

Ústredný sklad MV SR Slovenská Ľupča, sklad Žarnovica (nefinančný dar)

Boháč Vladimír, Žarnovica

Kotová Helena a Gašparík Ivan, Žarnovica

Lekáreň ALTHEA, Žarnovica

p. Hubač, p. Hubačová, Nová Baňa

Gašparík Ivan, Žarnovica

Hromádka Kamil, Bzenica

 

2014

p. Varsa, p. Varsová, Hliník nad Hronom

p. Debnárová, Kľak

firma GRREI, s.r.o.

MV SR  CO sklady  Žarnovica (nefinančný dar)

Balko Jozef, Hliník nad Hronom

Buštorová Paulína, Hodruša

Bella SK s.r.o.                      

Mesto ŽARNOVICA, Mestský úrad       

p. Turčanová

p. Sitár

p. Varsová

p. Pastierová

p. Fedorová

p. Kabina

p. Bieliková

p. Obrcian

p. Petrášová

p. Luptáková

p. Martoňová

p. Supuková

Treščáková Valéria, Žarnovica (nefinančný dar)

 

2015

p. Strmeňová

p. Rybár

p. Truska

p. Martzová

p. Neuschlová

p. Bebková

Polcová Sidónia

Kosej Emil

Rajnoha František

p. Danko, p. Debnár

p. Račková, p. Hrmo

p. Schmidtová

p. Blahová

p. Oslanec

p. Čierťažská, Hrabičov

p. Šimko, Žarnovica

p. Kružliaková, Bratislava

p. Patková a PhDr. Chovanová, Bratislava

p. Hollá a MUDr. Prutkayová, Žarnovica

p. Gregorová a p. Rákoczy

p. Supuková Rozália, Hrabičov

p. Mišurová a p. Medveďová

p. Tomová, (nefinančný dar - knihy)

Mišura Stanislav, Žarnovica (nefinančný dar)

 

2016

PhDr. Hanus  a p. Hanusová Bratislava

Ing. Výbošťok, Zvolen

p. Kalamárová  Zvolen

p. Bohuš Tibor, Hodruša Hámre

p. Cikerberg

p. Kováčová

p. Linerova a p. Jány

p. Garaj a p. Garajová

p.Tillerova a p. Halajová

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať...

 

SAMARITÁNKA dnes

SAMARITÁNKA, n.o. je moderné zariadenie, poskytujúce vysoký štandard službieb, príjemné prostredie, možnosti kultúrneho i spoločenského vyžitia, individuálnu aj skupinovú terapiu a empatický prístup prívetivého, odborne zdatného personálu. Záujemcov zapisujeme do poradovníka.

SAMARITÁNKA história

Po rekonštrukcii jednej z budov sa zvýšila kapacita zariadenia o 11 miest. Pribudli nové komfortné izby s vlastným sociálnym zariadením, vertikálny výťah, spoločenská miestnosť i priestory na stretávanie sa klientov s príbuznými pri zachovaní súkromia s možnosťou prespania.

SAMARITÁNKA plány

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, dôraz na zvyšovanie kvality, vzdelávanie, rodinnú atmosféru, poradenstvo pre poberateľov a ich rodinných príslušníkov, skrášľovanie životných podmienok, úpravy terénu na dvore a plnenie potrieb poberateľov sociálnych služieb.