Ďakujeme všetkým

že rešpektujú usmernenia a personálu patrí zvlášť poďakovanie  za ich vysoké pracovné nasadenie.

Alzheimer poradenstvo

Širokej verejnosti ponúkame poradenstvo v oblasti starostlivosti o starých ľudí a osoby, postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Denný stacionár

Ponúkame ambulantnú službu v dennom stacionári. Podmienkou prijatia je posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu denného stacionáru s minimálnym stupňom  odkázanosti č. III.

Poradenstvo PDF Tlačiť E-mail


je v našom zariadení sociálnych služieb neodmysliteľnou súčasťou denného programu. Poskytujeme ho nielen klientom v rámci terapie, ale aj širokej verejnosti buď formou verejných prezentácií a prednášok, ale aj formou individuálnych konzultácií (po predbežnom objednaní sa na telefonickom čísle: 0908 230 119, alebo e-mailom na adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Témou poradenstva je všeobecne starostlivosť o starých a chorých ľudí (príbuzných a blízkych), ale aj špecializované odborné poradenstvo pre ľudí, trpiacich Alzheimerovou chorobou a inými demenciami podľa etiológie.

SAMARITÁNKA, n.o. sa uchádza o akreditáciu renomovaného Centra MEMORY v Bratislave na prevádzkovanie tzv. kontaktného miesta pre ľudí s Alzeimerovou chorobou. Podmienkou získania tejto akreditácie je viacstupňové certifikované vyškolenie personálu pre prácu s takto postihnutými osobami.
ZSS SAMARITÁNKA postupne plní požadované kritériá, aby sa stala kontaktným miestom Centra MEMORY.

 

 

SAMARITÁNKA dnes

SAMARITÁNKA, n.o. je moderné zariadenie, poskytujúce vysoký štandard službieb, príjemné prostredie, možnosti kultúrneho i spoločenského vyžitia, individuálnu aj skupinovú terapiu a empatický prístup prívetivého, odborne zdatného personálu. Záujemcov zapisujeme do poradovníka.

SAMARITÁNKA história

Po rekonštrukcii jednej z budov sa zvýšila kapacita zariadenia o 11 miest. Pribudli nové komfortné izby s vlastným sociálnym zariadením, vertikálny výťah, spoločenská miestnosť i priestory na stretávanie sa klientov s príbuznými pri zachovaní súkromia s možnosťou prespania.

SAMARITÁNKA plány

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, dôraz na zvyšovanie kvality, vzdelávanie, rodinnú atmosféru, poradenstvo pre poberateľov a ich rodinných príslušníkov, skrášľovanie životných podmienok, úpravy terénu na dvore a plnenie potrieb poberateľov sociálnych služieb.