Ďakujeme všetkým

že rešpektujú usmernenia a personálu patrí zvlášť poďakovanie  za ich vysoké pracovné nasadenie.

Alzheimer poradenstvo

Širokej verejnosti ponúkame poradenstvo v oblasti starostlivosti o starých ľudí a osoby, postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Denný stacionár

Ponúkame ambulantnú službu v dennom stacionári. Podmienkou prijatia je posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu denného stacionáru s minimálnym stupňom  odkázanosti č. III.

Ubytovanie PDF Tlačiť E-mail


v ZSS SAMARITÁNKA, n.o. je v súčasnom období poskytované v tejto štruktúre:

•    15  lôžok - na celoročný pobyt na dobu neurčitú v Zariadení pre seniorov (ZPS)

•      6  lôžok - na celoročný pobyt na dobu neurčitú v Špecializovanom zariadení (ŠZ)

•      4  lôžka - na  celoročný pobyt  na dobu neurčitú v Domove sociálnych služieb (DSS)

•      6  lôžok - na celoročný pobyt na dobu určitú v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)  

a      5   miest - kreslá na denný pobyt v zariadení                                           CENNÍK SLUŽIEB SPOJENÝCH S UBYTOVANÍM

CENNÍK Špecializované zariadenie – ŠZ § 39

CENNÍK Zariadenie opatrovateľskej služby – ZOS § 36

CENNÍK Zariadenie pre seniorov – ZPS § 39

CENNÍK Denný stacionár – DS §40

 

SAMARITÁNKA dnes

SAMARITÁNKA, n.o. je moderné zariadenie, poskytujúce vysoký štandard službieb, príjemné prostredie, možnosti kultúrneho i spoločenského vyžitia, individuálnu aj skupinovú terapiu a empatický prístup prívetivého, odborne zdatného personálu. Záujemcov zapisujeme do poradovníka.

SAMARITÁNKA história

Po rekonštrukcii jednej z budov sa zvýšila kapacita zariadenia o 11 miest. Pribudli nové komfortné izby s vlastným sociálnym zariadením, vertikálny výťah, spoločenská miestnosť i priestory na stretávanie sa klientov s príbuznými pri zachovaní súkromia s možnosťou prespania.

SAMARITÁNKA plány

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, dôraz na zvyšovanie kvality, vzdelávanie, rodinnú atmosféru, poradenstvo pre poberateľov a ich rodinných príslušníkov, skrášľovanie životných podmienok, úpravy terénu na dvore a plnenie potrieb poberateľov sociálnych služieb.